رسوبزدا
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

رسوبزدا

[ مشاهده نسخه اصلي ]


رسوب زدا يا دیسکلر (Descaler) به محلول شیمیایی گفته مي شود که برای رسوب زدایی انواع سطوح موجود در تاسیسات سرمایشی و گرمایشی، ديگ های بخار، بويلر ها، برج هاي خنك كننده و … به کار می رود و به هيچ عنوان به دستگاه ها و لوله ها آسيب نمی رساند.

رسوب (Scale) به لايه جامد غير قابل حل در آب گفته مي شود كه بر روی سطوح و لوله های تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ته نشين شده و به مرور زمان لوله ها و مجاری عبور آب را مسدود كرده و سبب افزايشِ مصرفِ انرژی و آسيب به تاسيسات می گردد. از نظر شيميايی رسوب تركيبی از نمك های كلسيم(CaCO3) و منيزيم(MgCO3) و … است كه پس از واكنش با ديسكلر به محلولی قابل حل در آب تبديل می شود كه به راحتی قابل شستشو بوده و آسيب‍ی به لوله ها و فلزات نمی رساند.

اصول كار رسوبزداي الكترونيكي

امواج الكترونيكي دائما درحال تغيير توسط دستگاه PAC توليد واز طريق آنتن هايي كه بدور لوله آب پيچانده مي شود به آب

سخت داخل لوله انتقال داده مي شود .

تحت تاثير اين ميدان نمكهاي محلول كه به صورت يون در آب هستند به شكل بلورهاي ريز و معلق در مي آيند

تجمع اين ذرات هسته تشكيل دهنده بلور خنثي كربنات كلسيم به شكل رسوب معلق  درآب را تشكيل مي دهند كه فاقد

خاصيت چسبندگي مي باشد .

لذا ديگر روي جدار داخلي لوله و تجهيزات رسوب تشكيل نمي شود ونيز به دليل بالا رفتن حلاليت آب رسوب هاي قبلي

نيز درآب حل وتبديل به بلورهاي معلق در آب مي شود. 

كاربرد رسوبزداي الكترونيكي

انواع مبدلهاي حرارتي

تجهيزات توليدمواد غذايي ولبني

باغباني وآبياري قطره اي

ايرواشروبرج هاي خنك كننده

كارخانجات تزريق پلاستيك

استخرهاي شنا

ساختمانهاي تجاري ومسكوني

دندانپزشكي ومراقبت هاي پزشكي

ديگ آب گرم وپكيج يونيت

كارخانجات يخ ونوشابه سازي

آبخوري مرغداريها

رطوبت زن وكولر آبي

تجهيزات كارواش

صنايع نفت وپتروشيمي

ماشينهاي ظرفشويي

در كليه تاسيساتي كه با آب سخت كار مي كنند

ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده از يك طرف ذرات يوني موجود در آب (خصوصا كلسيم) را به حالت بلورهاي خنثي در آورده و آنها را از حالت محلول به حالت محلول معلق تبديل مي‌كند و به اين ترتيب مانع رسوب‌گذاري ذرات كربنات كلسيم ( كه بخش اصلي رسوب هستند) بر ديواره‌ها مي‌شود.

در عين حال ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده توسط قسمتي از مولكول‌هاي آب جذب شده و باعث افزايش قدرت حلاليت آب مي‌شود. به اين ترتيب علاوه بر متوقف شدن عمل رسوب‌گذاري با گذشت زمان، رسوب از قبل تشكيل شده نيز از ديواره‌ها جدا مي‌شود.

در اين روش ميدان الكترومغناطيسي اعمال شده بر آب موجب ايجاد ذرات كريستالي كوچك كربنات كلسيم در ميان آب مي‌شود. اين ذرات به عنوان هسته‌هاي اوليه براي ايجاد كريستال‌هاي بزرگتر عمل كرده و به اين ترتيب به جاي تشكيل رسوب روي ديواره‌ها و سطوح انتقال حرارت، ذرات رسوب به صورت محلول معلق در ميان آب تشكيل مي‌شود. در عين حال رسوبزداي الكترونيكي  حلاليت آب را نيز افزايش داده و به اين ترتيب رسوب قبلي را نيز در آب حل مي‌كند.

 مزاياي رسوبزداي الكترونيكي  بر روش‌هاي سختي‌گيرهاي زريني چيست؟

عدم نياز به سرويس و نگهداري عدم آلوده‌سازي محيط زيست و آب و حذف رسوب از قبل تشكيل شده قابل استفاده در مصارف بهداشتي، شرب و كشاورزي.

 رسوبزداي الكترونيكي  در چه زمينه‌هايي كاربرد دارد؟

در هر جايي كه آب وجود دارد مي‌تواند كاربرد داشته باشد. از آنجا كه آب عنصري با قابليت‌ها و موارد استفادة گوناگون است و با توجه به وجود كربنات كلسيم در اغلب منابع آب، مي‌توان حدس زد كه سختي‌گير الكترونيكي كاربردهايي به مراتب بيش از آنچه كه در قسمت‌هاي بعدي اشاره خواهد شد داشته باشد.

از جمله موارد ديگر استفاده از اين سيستم مي‌توان به كاربردهاي كشاورزي (اعم از آبياري قطره‌اي و غير آن)، كارخانجات نساجي (در شستشوي الياف) و... اشاره كرد.

تفاوت‌هاي رسوبزداي الكترونيكي  با سختي‌گيرهاي مغناطيسي چيست؟

از چند جهت بر سيستم‌هاي مذكور برتري دارد.

- در هر اندازه‌اي قابل ساخت است (امروزه سختي‌گيرهاي الكترونيكي براي لوله‌هايي با قطر 1 متر ساخته مي‌شوند) در حالي كه سختي‌گيرهاي مغناطيسي معمولا در ابعاد زير 3 اينچ عرضه مي‌شوند.

- سختي‌گيرهاي مغناطيسي عملكردي كاملا متناسب با سرعت آب دارند در حالي كه عملكرد رسوبزداي الكترونيكي  تقريبا مستقل از سرعت آب است.

- توانايي سختي‌گيرهاي مغناطيسي در افزايش قدرت حلاليت آب ناچيز است.

در این تکنولوژی از میدان مغناطيسي بعنوان مانعی جهت جلوگیری از تشکیل رسوب بر دیواره سطوح حامل آبهای سخت استفاده می شود . انتقال میدان مغناطيسي به داخل لوله‌های حاوی آب های سخت بوسیله یک سختي گیر مغناطيسيباقدرتی معادل   12000  گوس صورت میگیرد . سختي گیر مغناطيسياز سرامیک ویژه با خاصیت مغناطيسي بالا ساخته شده است که با میدان قطبی Centeral Reverse Polarity CRP منحصر به فرد خودو بدون نیاز به نیروی (برق) پشتیبانی عمل رسوب زدایی و حذف رسوبات پیشین را به سهولت انجام می دهد.

برای تحلیل عملکرد رسوب زدایی لازم است که ساختار مولکولی آب مورد توجه بیشتر قرار گیرد .

مولکولهای آب ذراتی دو قطبی هستند. اتم اکسیژن با جذب الکترونهای باند کوالانت خاصیتی منفی پیدا کرده و نقش قطب منفی را بازی میکند در حالی که اتمهای هیدروژن با داشتن هسته مثبت تنها یک الکترون درگردش دارد لذا هنگامیکه الکترون آن در باند کوالانت توسط اتم اکسیژن جذب می شود خاصیت مثبت پیدا کرده و نقش قطب مثبت دو قطبی را بازی میکند .

به همین دلیل مولکولهای دو قطبی آب یکدیگر را از طرف قطبهای مخالف جذب کرده وتشکیل پیوندهای هیدروژنی یا نیروی واندروالس را میدهند .

اشکال سختي آب وابسته به همین پیوند می باشد در فاز بخار این پیوند بسیار ضعیف است درحالیکه در فازهای مایع و جامد این پیوند به ترتیب متوسط و قوی است .
هنگامیکه یک نمک درآب حل میشود همین خاصیت دو قطبی بودن باعث تجزیه نمک به یونهای مثبت و منفی و جذب و احاطه آن توسط مولکول آبمیشود به این فرایند حل شدن در آب یا هیدراته شدن می گویند هر چه تعداد مولکولهای آزادی که کم تر در پیوند هیدروژنی شرکت کرده باشند بیشتر باشد خاصیت هیدراته شدن بیشتر بوده و حلالیت آب بالاتر میرود.

از نظر هزینه اولیه و راهبردی به علت کوچک بودن دستگاه سختي گیر مغناطيسي و استفاده نکردن از برق شهر بسیار مقرون به صرفه بوده و به علت عدم نیاز به مواد شیمیایی و نگهداری، بی نیاز از هزینه راهبردی و نگهداری استکه این امر باعث افزایش بهره وری اقتصادی منتج از استفاده این فن آوری میشود حال آنکه در روش متداول که استفاده از مبادله کننده‌های یونی است ازمواد مبادله کننده یون مانند رزین‌های پلی استیرن استفاده می شود که باعبور آب از میان لایه‌های رزین کاتیونهای کلسیم و منیزیم جانشین کاتیونسدیم می شوند . مبادله کننده‌های یونی بعد از مدتی مضرب ظرفیت تبادل یونهارا از دست می دهند که اصطلاحا به این خاصیت اشباع شدن می گویند و در اینحالت نیازمند فرایند بازیابی است لذا برای استفاده از یک سختي  گیر رزینینیاز به نصب تاسیسات اولیه ، مخازن مربوطه ، پیچیدگی‌های لازم در سیستم همچنین مواد شیمیایی جهت فرایند احیاء می باشد که به این ترتیب از نقطه نظر اقتصادی ، هزینه‌های اولیه روش مغناطيسيدر مقایسه با روشهای دیگربسیار نازل و مقرون به صرفه است . 

تیم تحقیقاتی ساخت بازار SAKHT BAZAR