استاندارد مبلمان شهری، ایمنی عملکردی و ایمنی بصری
صفحه اصلی جستجو تماس با ما ثبت کالا

استاندارد مبلمان شهری، ایمنی عملکردی و ایمنی بصری

[ مشاهده نسخه اصلي ]

استاندارد سازی با هدف یکسان سازی کیفیت محصولات به منظور افزایش میزان تولید با کاهش هزینه های تولید به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد در این دوره استاندارد سازی تنها به تولید انبوه محصولات و در نتیجه فروش با قیمت پائین و بازار گسترده استفاده کنندگان می اندیشید و محصول بدون توجه به خواسته های استفاده گر ، تنها به منظور برآورده ساختن نیازهای وی تولید می گشت.


استاندارد کوششی است برای قاعده درآوردن و به نظم کشیدن که منفعت ذی نفعان آن را از گرو های مختلف تأمین کند. استاندارد زندگی معرف نیازهای اساسی و اولیه زندگی است که تأمین آن به عنوان شرایط حداقلی یک زندگی قابل قبول تعریف می شود و شاخصی مناسب برای اندازه گیری کمی شرایط حداقلی است ؛ هر چند که در ورای آن به تنهایی معیار مناسبی برای بیان وضعیت زندگی نیست. همچنان که در تئوری توسعه راهبرد نیازهای اساسی مطرح است، نیازهای اساسی یک مفهوم شناور است که بر اساس شرایط زمان و مکان و سطح توسعه جوامع مطرح می شود (جمعه پور، محمود ،بررسی ابعاد معماری و شهرسازی تهران، 1378)
اما کیفیت بیش از استاندارد مطرح می شود، زیرا استاندارد رعایت شرایط اولیه را ضروری می شمرد ولی به منظور برآوردن نیازهای روحی و احساسی استفاده گر باید اقدامات اساسی صورت پذیرد. بنابراین باید پا را از استاندارد فراتر گذاشت و به کیفیت اندیشید ؛ کیفیتی که در ارتقای سلامت عمومی جامعه و ایجاد حس احترام و تقویه روحیه شهروندی و نهایتاً سلامت روانی جامعه موثر است. شهر مهم ترین پایگاه اجتماعی شهروندان و مبلمان شهری به عنوان بخشی اساسی از تعاملات شهر و شهروندان می تواند مهم ترین خواستگاه برای استاندارد باشد.
مبلمان شهری
در حقیقت مبلمان شهری پدیده ای است وابسته به شهر که پس از شکل گیری شهرها ، نیاز به آنها به وجود آمد هر چند که تعدادی از آنها به اندازه عمر بشر سابقه دارند مانند مکانی برای رفع تشنگی در شهرها (آبخوری) و یا محلی برای نشستن و استراحت در محیط شهری (نیمکت) که با گسترش شهرها و پیشرفت تکنولوژی براین نیازها افزوده شد.
با رشد شهرها و گسترش صنعت و میل و توجه به یکسان سازی منظر خیابان ها و شهرها سبب شده علاوه بر افزایش انواع مبلمان شهری تنوع موضوعو تعداد آن تعیین ضوابطی برای به نمایش در آوردن این عناصر در منظر شهرها که این موضوع با علم روانشناسی و تأثیرات روانی مولفه رنگ و مصالح و .... بر روان انسان ها و نیز عملکرد فرهنگی انسان ها موثر است، در شهر ضروری شده.
استاندارد چیست :
استاندارد در فرهنگ فارسی به معنای نمونه ، قاعده ، اصل ، مقیاس ، نمونه تصویب شده ، و هر چیزی که از طرف عموم مردم به عنوان مبنایی برای مقایسه پذیرفته شود. در لغت نامهد دهخدا و معین : نمونه تصویب شده و قاعده معنا می دهد. بدین ترتیب هر چیزی که دارای قاعده و نظمی در خود باشد و بر اساس آن ساختار و نظام یابد، دارای عنوان استاندارد می شود.
به طور کلی می توان گفت که استاندارد آزمایش ها و مطالعات گذشته برای نتیجه گیری و استفاده در آینده است تا از بروز اشتباهات متداول و از بی نظمی های ناشی از عدم همخوانی جلوگیری کرد. باید به این نکته توجه کرد که همواره معیارهای استاندارد متغییر بوده و هیچ گاه یکسان و تثبیت شده نیست. در واقع هر دوره زمانی استاندارد خود را می طلبد. در دنیای امروز وقتی کالایی را می خریم به غیر از نام تجاری آن به تاریخ تولید ، انقضا و مارک (Brand) یا نشان های استاندارد آن توجه می کنیم. استاندارد با دو بخش کلی می تواند تعریف گردد: استاندارد کمی فیزیکی (عملکردی) و استاندارد کیفی احساسی (کاربردی) به عنوان مثال رنگ در استاندارد کمی فیزیکی پوششی است برای مقاومت بیشتر و طولانی تر کردن عمر محصول، همین رنگ در استاندارد کیفی کاربدی مولفه ای است برای درگیر کردن احساس استفاده گر و برقراری ارتباط با رنگ (به عنوان کیفیت) محصول و در نتیجه فضای شهر.
استاندارد در دنیای مدرن آستانه ای میان خوب و بد است که توسط کارشناسان تشریح شده و توسط مسئولان اعمال می شود تا از تولید کالاهایی که نامناسب تشخیص داده شده اند، جلوگیری کنند . استاندارد تبدیل حداقل استانداردهای رفاهی به معیار ساده کمی است. منتقدین استاندارد معتقدند کمی کردن معیارها، درست به این دلیل که استانداردهای زندگی از بعد کمی برخوردارند ، با محدودیت روبرو است. هر خانواده استاندارد زندگی خاص خود را دارد که در رابطه با حداقل امکانات برای خودش که با عزت نفس و رفاه عمومی اعضایش مطابقت می کند تعریف می شود. ( Furo,stat 1998)
در این بین استاندارد ها تنها مربوط به کالاها نیست، بلکه بسیاری از خدمات را نیز در بر می گیرد. باید در نظر داشت کالا و یا خدمات که به افراد داده می شود باید با یک چارچوب مشخص ارائه شود و این چارچوب ها را می توان استاندارد تعریف کرد. در دنیای امروز تقریباً تمامی کشورها برای خود یک استاندارد ملی دارند. حتی برخی از شرکت ها بزرگ پا را از این فراتر نهاده و برای ارائه بهترین کیفیت در همه زمان ها برای خود استانداردهای داخلی وضع می کنند که آنها را مقید به نگهداری وضعی ثابت در شرایط فعلی و ارتقای کیفیت در آینده می کند.
استاندارد در مبلمان شهری :
استاندارد سازی می تواند معانی و مفاهیمی گوناگونی را با توجه به حوزه کاربرد آن داشته باشد اما مهم ترین رسالت آن حفظ کیفیت و در نتیجه ارتقاء بخشیدن به خدمات و کالا است در حوزه سلامت عمومی استاندارد معیار و مولفه هایی است مبتنی بر اصول علمی ، فنی ، تجربی با نظر به تکنولوژی روز در عرصه تولید و توزیع که به شکل قاعده و قانون و ضوابط هماهنگ ، پذیرفته شده در آمده به منظور تعیین کمیت و کیفیت فرآوردهای تلیدی برای حفظ و ارتقای سلامتی عمومی و ایجاد هماهنگی و نظم هدفمند ایجاد شده است.
یکی از پایه های اصلاح شرایط محیطی در شهرها ، به عنوان یکی از مهم ترین سکونتگاه های انسانی ، سالم سازی در خور و شایسته محیط ها و فضاهای شهری است و این مورد به طور روشن در دستور کار صادره از سوی سازمان جهانی سکونتگاه ها (Organization UN Habitat) نیز آمده است. در دستور کار که در بیش از دویست بند تنظیم شده به کیفیت زندگی ، ایمنی و سلامت سکونتگاه ها انسانی و پایداری محیطی تأکید شده و 114 مورد به واژه سلامت ، 25 مورد به ایمنی و 189 مرتبه به پایداری سکونتگاه ها اشاره شده است. (جعفری ، صالحی ، صادقی ، بررسی ایمنی زمین های بازی کودکان در پارک ها... ، 1389)
از جمله اهدافی که استانداردسازی در شهرها به دنبال دارد می توان به این موارد اشاره کرد :
 ایجاد تمرکز و پرهیز از اغتشاشات بصری.
 حفظ سلامت و ایمنی شهروندان که در دو حوزه زیر می تواند اهداف مهم و اساسی را دنبال کند.
 استفاده بهینه از منابع مالی ، طبیعی و انسانی.
 افزایش احترام به قوانین و مقررات جهانی و ورود به جامعه جهانی و ارتقای بین المللی.
 ایجاد ارزش افزوده برای شهر ، شهروندان و سیستم شهری.
به این ترتیب تعیین و تدوین استاندارد در حوزه شهری می تواند برای عوامل طبیعی ، انسانی و حتی ماشین شرایط مساعدتری را به منظور بروز استعدادها و توانمندی های موجود در شهر به همراه داشته باشد. با توجه به فعالیتهایی که به شکل روزانه در فضای شهر جریان دارد ایجاد استانداردهای مرتبط با هر گروه فعالیت می تواند در کیفیت و چگونگی انجام آن تأثیر مهمی به دنبال داشته باشد و در سهولت انجام گیری فعالیت های روزمره که بعضاً اجباری نیز هست و نیز در لذت بخش نمودن فعالیتهایی که انتخابی بوده و با هدف گذاردن وقت و تفریح انجام می پذیرد و بهبود فعالیت های اجتماعی که می تواند در افزایش شاخصه های مربوط به کیفیت زندگی شهری نقش بسیار مهمی داشته باشد بازی کند.
برای طراحی مبلمان مناسب در شهرها لازم است استانداردهای فنی و زیبایی شناختی در تمامی ویژگی ها ، جنبه ها و مشخصه های مربوط به مراحل تدارک ، طراحی ، توسعه ، ساخت ، نصب و ارائه خدمات و نگهداری محصول اعمال شود تا بهترین نتیجه انسانی که منطبق با نیازهای فرهنگی ، اجتماعی و اقلیمی می باشد حاصل شود. بنابراین به منظور افزایش بهره وری در شهر لازم است در زمینه طراحی شهری و المان ها و نیز مبلمان موجود در شهر ضوابط و معیارهایی در نظر گرفته شود .
شاخصه های ایمنی و استاندارد که دربردارنده فاکتورهای عملکردی بوده ودر ارتقای کیفیت محصول طراحی و ساخته شده موثر است ، در این راستا تعریف شاخصه های بصری و روانی در هر یک از حوزه های فوق در تغییر چهره شهر و تأمین امنیت روانی شهروندان موثر است.
شرایط محیطی خوب می تواند بعد کیفی را به زندگی انسان ها اضافه کند و به این ترتیب رفتار شهر نشینی را برای شهروندان به ارمغان آورد. این مسیر می تواند از شاهراه استاندارد سازی روابط ، عناصر ، مبلمان و تجهیزات شهری بگذرد که در نتیجه آن برای شهر ، هویت وبرای شهروندان آرامش را به همراه خواهد داشت.
نکته ای که در این بین ضرورت توجه به آن انکار ناپذیر می نمایاند توجه به تعیین شاخصه های استاندارد با در نظر گرفتن مرزهای فرهنگی و ذهنی ساکنین شهر و خلاصه نکردن آن در اعداد و ارقام است. توجه به علایق زیبایی شناسی شهروندان است که می تواند خاطر شهری ایمن و دوست داشتنی را برای همیشه در ذهن ساکنین آن زنده نگه دارد.

 


تیم تحقیقاتی ساخت بازارSAKHT BAZAR